воскресенье, 22 декабря 2013 г.

* Ластивер - двухэтажная пещера находятся в ущелье реки Хачахпюр в 3 км от села Енокаван. Во время татаро-монгольского нашествия XIII-XIV веков, в пещере нашло своё убежище местное население.
* Լաստիվեր - երկհարկանի քարանձավ ,որը գտնվում էԽաչաղբյուր գետի ափին, Ենոքավան գյուղից 3 կմ հեռավորության վրա :Մոնղոլ-թաթարական արշավանքների ժամանակ XIII-XIV այստեղ ապաստանել է տեղի բնակչեւթյունը:
* Lastiver - storey cave located in the gorge of Khachakhpyur river 3 km from Yenokavan village. During the Mongol invasion XIII-XIV local population found its refuge in this cave.